Slideshow title 1::Description Slideshow title 2::Description Slideshow title 3::Description Slideshow title 4::Description

Strona główna

Apel Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6

Utworzono: wtorek, 24 marzec 2020

Drodzy Rodzice, Nasi Uczniowie i Wychowankowie.

 

Od środy 25 III 2020 r. prowadzimy kształcenie na odległość. W związku z tym przekazuję Państwu informacje niezbędne przy tej formie kształcenia:

 

  1. Materiał zadawany uczniom będzie dostępny w e- dzienniku.

  2. Zapewniamy każdemu uczniowi lub rodzicowi możliwość konsultacji z nauczycielem. O formie konsultacji i jej czasie poinformują Was nauczyciele poprzez e -dziennik Nauczyciele w godzinach zgodnych z planem lekcji danego oddziału pozostają w stałej gotowości do kontaktu z uczniem i rodzicem w dowolnej formie.

  3. Zdalne nauczanie należy realizować z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w sieci, przepisów RODO i higienicznych warunków pracy dziecka.

  4. Nauczyciele priorytetowo potraktują przedmioty kluczowe.

  5. Pracujemy zgodnie z obowiązującym dotychczas planem lekcji.

Wyjątek stanowią klasy I-III, o równomiernym obciążeniu zajęciami w poszczególne dni tygodnia, decyduje wychowawca.

  1. Nauczyciel ustala i przekazuje uczniom i rodzicom oraz dyrektorowi szkoły sposoby monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i oceniania

 

Życząc cierpliwości i wytrwałości proszę również o wyrozumiałość.

 

Wilhelmina Kropornicka

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu

 

Komunikat o rekrutacji w szkołach

Utworzono: poniedziałek, 16 marzec 2020

Sz.P.

Dyrektorzy szkół podstawowych w Tarnobrzegu

 W załączeniu przesyłam Zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega w sprawie zawieszenia postepowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych na czas uchylenia ograniczenia funkcjonowania publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

 W terminie 7 dni od dnia uchylenia ograniczenia w funkcjonowaniu publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zostanie ustalony nowy harmonogram dla szkół podstawowych dla kolejnych etapów rekrutacji wymienionych w §2 Zarządzenia.

Zarządzenie o rekrutacji

Decyzja MEN - zamknięte szkoły

Utworzono: środa, 11 marzec 2020

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze w dniach 12-25 marca 2020 r. zostają odwołane. W związku z zaleceniem w dniach 12-13 marca br. w szczególnych, uzasadnionych przypadkach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze wyłącznie dla dzieci zdrowych.

Apel Dyrekcji Szkoły

Utworzono: środa, 11 marzec 2020

Szanowni Państwo! Rodzice i uczniowie   "Szóstki".

Czas kiedy szkoła będzie zamknięta nie jest czasem wakacyjnym. Proszę, aby Uczniowie ze względu na sytuację epidemiologiczną pozostali w domach.
Jednocześnie zwracam się z prośbą, aby śledzić komunikaty wysyłane przez e-dziennik. Nauczyciele będą wysyłać zadania do wykonania. Ten czas wykorzystamy na utrwalanie i powtarzanie. Szczególnie te słowa kieruję do uczniów klasy ósmej. Proszę na bieżąco śledzić komunikaty MEN i szkoły.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Wilhelmina Kropornicka

Copyright 2011 Strona główna. Szkoła Podstawowa nr 6 w Tarnobrzegu
Joomla templates 1.7 by Hostgator